"

Latvijas 1. Rokkafejnīca - Reiterna nams

 

Latvijas 1. Rokkafejnīca jau 4 gadus atrodas vecrīgas sirdī – Reiterna namā!

 

Rokkafejnīca Vecrīgas sirdī – Reiterna namā atrodas jau 4 gadus, taču kopumā Latvijas 1. Rokkafejnīcas stāsts ir būtiski senāks, pilns dažādiem notikumiem un faktiem.

 

Latvijas 1. Rokkafejnīcas stāsta sākums meklējams Liepājā

 

Pirms vairāk nekā 10 gadiem - 2002. gada 11. jūlijā durvis pašā Liepājas centrā blakus Rožu laukumam vēra vieta ar nosaukumu “Latvijas 1. Rokkafejnīca”. Līdz pat 2013. gada 5. janvārim tā vēja pilsētā bija vieta, kur ik dienu tikās dažādi mūziķi, kā arī mūzikas cienītāji.

 

Vienu vasaru (2011. gadā) Latvijas 1. Rokkafejnīcas vēsture saistāma ar Jūrmalu, bet savas tagadējās mājas - Vecrīgas sirdī, Reiterna namā - Latvijas 1. Rokkafejnīca rada 2012. gada pašā sākumā.

 

Rokkafejnīcas simbols - Ģitāra

 

Rokkafejnīcas simbols vienmēr bijusi Ģitāra. 2006. gada 12. maijā, kad līdzās Latvijas 1. Rokkafejnīcai Liepājā atklāja Latvijas Mūziķu slavas aleju, par godu Ģitārai tika atklāts arī iespaidīgs vides objekts, kas atradās Liepājā iepretim Rokkafejnīcai.. Minētajiem vides objektiem ir arī reāls prototips, pēc kā parauga tie radīti - tas ir Jumpravas dziesmu autora, dziedātāja un ģitārista Aigara Grāvera instruments, kuru viņš uzdāvināja Rokkafejnīcas atklāšanas svinībās 2002. gadā. Noteikti jāpiebilst, ka vides objektu autors un radītājs ir mākslinieks Reinis Kuncītis.

 

Rokkefejnīcas stāsta būtiska daļa - mūziķu relikvijas

 

No pašiem pirmsākumiem Latvijas 1. Rokkafejnīcas stāsta viena no būtiskākajām sadaļām bijusi dažādu mūziķu relikviju kolekcija. Tās krājumos apskatāmi daudz un dažādi, viens par otru interesantāki priekšmeti. Piemēram, Raimonda Paula čības, kuras viņam bija kājās, kad Maestro sarakstīja dziesmu “Mežrozīte” vai Guntara Rača ģitāra ar Mika Džegera parakstu, Pita Andersona relikvijas kā arī daudzi citi. Minētā relikviju kolekcija ir mainīga un allaž tiek papildināta.

 

Dzīvā mūzika dzīvo šeit!

 

Latvijas 1. Rokkafejnīca nekad nav bijusi, nav un pavisam droši nekad nebūs iedomājama bez dzīvās mūzikas. Liepājā vai Jūrmalā, vai šobrīd Rīgā - Latvijas 1. Rokkafejnīcas pamatu pamats vienmēr bijis un ir dzīvi mūziķi, kuri spēlē dzīvu mūziku. No janvāra līdz jūnijam, no jūnija līdz janvārim - ik nedēļu līdz pat četrām dienām Reiterna namā ir piepildītas ar dažādu dzīvo mūziku.

 

Nereti dzīvās mūzikas notikumiem Latvijas 1. Rokkafejnīcā papildus vērtību piešķir spilgti ieraksti vēstures lapaspusēs. Jaunākais apliecinājums tam ir 2014. gada novembrī tieši Latvijas 1. Rokkafejnīcā notikušais leģendārās Latvijas underground komandas “Aurora” pirmais koncerts pēc 20 (!) gadu pārtraukuma.

 

Dažādais Reiterna nams

 

Visdažādākos laikus, notikumus un cilvēkus savā vairāk nekā 300 gadu ilgajā vēsturē piedzīvojusi skaistā Rīgas baroka laika arhitektūras pērle Reiterna nams, kas 1684.–1685. gadā celts pēc lieltirgotāja un pilsētas maģistrāta locekļa, vēlāk rātskunga Johana fon Reiterna pasūtījuma.

 

Jaunāko laiku vēsturē ievērojamajā Mārstaļu ielas namā bijušas gan kolektīva "Daile" nodarbību telpas, gan Centrālā universālveikala noliktavas, gan dzīvokļi augšstāvos, gan Žurnālistu nams.

 

Arī šobrīd nams ir dažāds - tajā notiek ne tikai muzikāli, bet arī citi pasākumi, kas saista plašu publiku. Latvijas 1. Rokkafejnīcas - Reiterna nams dažādību labi raksturo arī fakts, ka līdzās visam pārējam mājvietu šajā vietā šobrīd radusi arī mūziķa Igo ierakstu studija kā arī mūzikas skola ne tikai bērniem, bet visiem, kuriem interesē mūzika. 

 

        

Latvijas 1. Rokkafejnīca, Rock Cafe Riga already 4 years in the heart of
Old Riga - Reitern house!

 

Rock Café in the heart of Old Riga - Reitern house is already for 4 years, but the story of this Rock Café is significantly older, full of different events and facts.

 

Latvijas 1. Rokkafejnīcas roots in Liepaja

 

More than 10 years ago - on 11 July 2002, Latvijas 1. Rokkafejnīca opened its doors at the center of Liepaja, next to the Rose Square. Up to 5 January 2013, it was the place in the city of wind where gathered different musicians as well as music lovers.

The summer of 2011 Latvia’s 1. Rokkafejnica’s history was associated with Jurmala, but their current home – in the heart of the Old Riga, Reitern house – Latvia 1. Rokkafejnīca – Rock Café Riga found at the very beginning of 2012.

 

The symbol of Rock Cafe – The Guitar

 

 

The symbol of Latvijas 1. Rokkafejnica has always been the Guitar. On 12 May 2006, when the Fame avenue of Latvian musicians was reviled, also, in honor of the Guitar, in front of Latvijas 1. Rokkafejnica, was reviled an impressive environmental object. This environmental objects is a real prototype, after which the model was created - it was the bands Jumprava singer, songwriter and guitarist Aigars Gravers instrument, which he gave as a gift at opening celebrations in 2002. Definitely it should be noted that the environmental objects author and creator is artist Reinis Kuncītis.

 

Rokkefejnīcas tells an important part - musicians relics

 

From the weary beginning, a important part of Latvijas 1. Rokkafejnica’s story has been the collection of relics of Latvian musicians, it includes many interesting items.  For example, Maestro Raimonds Pauls slippers, which he wore while the Maestro wrote the song "Mezrozite" or Guntars Racha guitar with signature of Mick Jagger, Pete Anderson's relics as well as many others. That relic collection is always changing and being updated.

 

Live music lives here!

 

Latvijas 1. Rokkafejnica has never been, is not and most probably will never be imagined without live music. Liepaja, Jurmala, or currently in Riga – the foundation of Latvijas 1. Rokkafejnīca has always been and is the live of musicians who play live music. From January to June, from June to January - every week for up to four days Reitern’s house is filled with a variety of live music.

Often live music events in Latvijas 1. Rokkafejnica has an additional value in history records. The latest historic event happened in November 2014 at Latvijas 1. Rokkafejnica – Rock Café Riga,when the legendary Latvian underground band "Aurora" held the first concert after 20 (!) years of interruption.

 

The diverse Reitern’s house

 

The Reitern’s house has experienced a a wide range of events and people in its more than 300-year history the beautiful baroque architetual gem of Riga. Reitern’s house was built from 1684th-1685th and it was built by merchant and a member of the town magistrates, later councilor Johann von Reitern order.

In the modern history the remarkable Marstalu Street’s house was a dance collective’s "Daile" rehearsal space, later a warehouse for Central department store and it has had apartments in the upper floors, later it was the House of Journalists.

Also, now house is different - here takes place not only musical events, but also other events.  The diversity of Latvijas 1. Rokkafenīca- Reitern’s house is characterized by the fact that You will find here the recording studio of Latvian musician Igo and a music school not only for children but the people who are willing to study music.

qqqqqq 

 

 

 ŠOVBIZNESA PUSDIENAS1511SEKO MUMS!

youtube

  Mārstaļu iela 2/4, Rīga
 
  
REZERVĀCIJĀM,

BANKETIEM UN

PAZAUDĒTAJĀM MANTĀM

+371 26678555

Šī e-pasta adrese ir aizsargāta no mēstuļu robotiem. Pārlūkprogrammai ir jābūt ieslēgtam JavaScript atbalstam, lai varētu to apskatīt.


INFORMĀCIJA PAR

PASĀKUMIEM


Šī e-pasta adrese ir aizsargāta no mēstuļu robotiem. Pārlūkprogrammai ir jābūt ieslēgtam JavaScript atbalstam, lai varētu to apskatīt.